Koksartroze (okoštavanje kukova)

IMG_4522
Koksartroza je degenerativno stanje zgloba kuka. Artroze su degenerativna oboljenja zglobova, bolest koja sporo napreduje, a njena glavna klinička obeležja su bolovi vezani za upotrebu zgloba, ukočenost zglobova pri prvim pokretima nakon mirovanja i smanjenje obima pokreta zglobova. Kuk je jedan od najvećih i najstabilnijih zglobova tela. On je centralni zglob koji spaja trup sa donjim ektremitetima. Po svojim morfološkim karakteristikama pokretan je u svim smerovima, pa iako veoma pokretljiv, pri hodu je njegova pokretljivost relativno prosta. Da bi svoju funkciju statike i dinamike održao...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kifoza

IMG_4550
O kifozi kao deformitetu kičme govorimo onda kada konveksitet (odnosno ispupčenost u grudnom delu kičme prema nazad) prelazi fiziološke granice, a to je kifoza od 20 do 35 stepeni. Naime, grudna tj. krivina u torakalnom delu kičme okrenuta unazad u sagitalnoj ravni naziva se fiziološkom ili normalnom kifozom. Veličina ugla kifotične krivine meri se stepenima metodom po Cobbu i to na profilnom RTG snimku u stojećem stavu. Naša kičma ima svoje normalne, fiziološke krivine koje joj omogućavaju 17 puta veće opterećenje. Pri rođenju deteta, cela kičma je ravna ili lagano konkavna prema napred od...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Skolioze

IMG_4532
Jedan od uzroka bola u leđima su i deformiteti kičme, bilo da se radi o urođenim ili stečenim deformitetima. Takav deformitet je skolioza, ili bočno krivljenje kičmenog stuba. Skolioza je deformitet u frontalnoj i horizontalnoj ravni, i kod ovog deformiteta, bitno je razlikovati prave (strukturalne, fiksirane) od skoliotičnih držanja. Kod strukturalnih skolioza imamo rotaciju pršljenskih tela, a ona se odvija tako što tela pršljenova idu na stranu konveksiteta (ispupčenja), a vratni nastavci na stranu konkaviteta (izdubljenja). Strukturalne skolioze su uvek praćene koštanim poremećajima, a k...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Lumboishialgija – Išijas

IMG_4527
Išijas je oboljenje koje nastaje oštećenjem kičmenih korenova izazvanim prolapsom lumbalnih intervertebralnih diskusa ili piriformis sindromom. U anamnezi ima više nastupa bolova u lumbalnom delu kičme (lumbago), obično posle naprezanja. Aktuelni bol je lokalizovan u istom predelu i širi se ka zglobu kuka niz nogu do potkolenice ako je lumbago, ili niz potkolenicu i list noge sve do prstiju, ukoliko se radi o išijasu. Kada se kaže išijas misli se na nervus ishiadicus (L4-S3) koji se sastoji iz dva dela, od n. peroneus communis i n. tibialis koji imaju zajedničku vezivnu omotnicu u području ka...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Discus herniae

slajd_1
Intervertebralni diskovi su verovatno jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi pate od bolova u leđima. Neka istraživanja tvrde da čak 85% svih tegoba u donjem delu leđa nastaje zbog oštećenih diskova. Glavna uloga diskova je amortizacija kičmenih pršljenova i u manjoj meri služe pokretljivosti. Zbog kombinacije raznih negativnih faktora, intervertebralni diskovi su podložni degenerativnim promenama. Najčešće stradaju diskovi u donjem lumbalnom delu leđa i to naročito na nivoima L3-L4,L4-L5 i L5-S1, zato što nose najveći teret tj. težinu tela, podnose stres i manje su pokretljivi. Uglavnom...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Disfunkcija Sakroilijačnog Zgloba (Bol u SI Zglobu)

IMG_4544
U praksi se pokazalo da oko 85% svih osoba koje dođu na tretman imaju problem u SI zglobu. Srećom, može se uspešno tretirati, osim ukoliko nije patološko stanje. Disfunkcija u sakroilijačnom zglobu, ili SI zglobu, ume da izazove bol u donjem delu leđa i/ili bol u nozi. Bol u nozi može da bude posebno težak, i može biti sličan išijasu ili bolu izazvanom diskus hernijom. SI zglob se nalazi u dnu kičme – ispod lumbalnog dela kičme i iznad trtične kosti. Povezuje krsnu kost sa karličnim kostima. Ima sledeće karakteristike: mali i veoma jak, ojačan snažnim ligamentima koji ga okružuju, ...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Piriformis sindrom – kruškasti mišić

slajd_2
Piriformis (kruškasti mišić) se pripaja na prednjoj strani sakruma i napušta karlicu kroz veliki sedalni otvor do trohanter majora. Dejstvo mu je spoljašnja rotacija u zglobu kuka i sinergista je pokret abdukcije u zglobu kuka, takođe i stabilizator kuka. Mali je ali veoma važan. Jako je izdržljiv i izložen velikom naporu, tako da je sklon spazmu ili razvoju napetih tačaka (trigger points). U fitnesu i kardio vežbanju dolazi do oštećenja piriformisa usled nepravilnog vežbanja (dobro je imati čvrstu ali ne prečvrstu zadnjicu). Usled spazma može da pravi probleme decenijama: bol u zadnjici ...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Vrtoglavice

IMG_4551
Vrtoglavica je glavni simptom poremećene ravnoteže i uvek je treba shvatiti kao upozorenje, da je iz nekog razloga izgubljena kontrola nad stvarnim osećajem položaja, kretanja i orjentacije u prostoru.Sistem za održavanje ravnoteže kod čoveka je veoma složen. U održavanju ravnoteže učestvuju veoma složeni mehanizmi koji primaju i usklađuju informacije iz različitih senzornih organa. Organ za sluh i ravnotežu je unutrašnje uho, i VIII kranijalni, moždani nerv n. vestibulocochlearis od kojih n. cocchlearis, sprovodi živčane nadražaje, a n. vestibularis nadražaje, statike (držanja) i dinamike (po...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Spondiloza

IMG_4536
 Spondiloza je uobičajen naziv za degenerativne promene kičme. To je zapravo rentgenoloski nalaz i predstavlja stvaranje koštanih izdanaka, osteofita koje na RTG snimku možemo jasno uočiti. Da bi došlo do stvaranja koštanih izdanaka moraju se odigrati veoma složeni procesi degeneracije, pa upravo zato postoje mišljenja da se radi o stereotipu dijagnoze koja se odnosi na degenerativni reumatizam. Spondiloza se kao rentgenoloski nalaz može naći na bilo kom delu naše kičme i najgrublje rečeno, ove su promene uzrokovane starenjem i mikrotraumama, mada sam RTG nalaz ne mora da označava oboljenje, b...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Glavobolje

slajd_3
 Malo je osoba koje tokom čitavog života nisu osetile glavobolju. Najčešće je to redak i prolazan simptom koji ne zaslužuje pažnju. Međutim svaka peta osoba ima dovoljno česte i stalne glavobolje koje zahtevaju dijagnostiku i lečenje. Primarni uzrok glavobolje često je “izvan glave”, pa je upravo zato ovaj simptom značajan za sve lekare, pa veoma često zahteva i uključuje veliki broj dijagnostičara - neurologa, oftalmologa, ORL-oga, internistu… Međutim, pored mnogobrojnih uzroka do glavobolje mogu dovesti i promene u vratnom delu kičme. Potiljačne glavobolje u sklopu vratnog bolnog sindro...
Pročitaj više

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,