Piriformis sindrom – kruškasti mišić

Piriformis (kruškasti mišić) se pripaja na prednjoj strani sakruma i napušta karlicu kroz veliki sedalni otvor do trohanter majora. Dejstvo mu je spoljašnja rotacija u zglobu kuka i sinergista je pokret abdukcije u zglobu kuka, takođe i stabilizator kuka.
Mali je ali veoma važan. Jako je izdržljiv i izložen velikom naporu, tako da je sklon spazmu ili razvoju napetih tačaka (trigger points). U fitnesu i kardio vežbanju dolazi do oštećenja piriformisa usled nepravilnog vežbanja (dobro je imati čvrstu ali ne prečvrstu zadnjicu). Usled spazma može da pravi probleme decenijama: bol u zadnjici (mesecima ili godinama), izaziva simptome lumboišijalgije ili diskushernije. Ukoliko piriformis postane skraćen može izvršiti pritisak na n. ischiadicus i tako izazvati bol koji se spušta niz nogu, često poznat kao išijas. Zajednički uzrok piriformis sindroma su skraćeni aduktori nogu. To znači da spoljašnji abduktori ne mogu pravilno da vrše pokret te vrše pritisak na piriformis.
Putanja n. ishiadicusa (L4-S3) nije jednaka, može da ide: Ispod piriformisa 85%; Jedan deo ispod, jedan iznad pa se spaja na n. ischiadicusu 2-3%; Kroz piriformis 1%. Od toga zavisi kako će se bol manifesovati.
Prilikom dijagnostike (manuelno i/ili magnetna rezonanca) potrebno je utvrditi da se ne radi o lumboišijalgiji ili diskus herniji, znači da je sve na mestu i da nema zglobnih blokova. Zatim prilikom tretmana piriformisa uzeti u obzir i glutealne mišiće, ostale rotatore kuka, quadratus lumborum, napete tačke.
Simptomi sindroma piriformis:
  • Napetost u predelu mišića
  • Bol u zadnjici
  • Bol koji zrači duž zadnje strane noge, obično zadnjom ložom
  • Smanjen obim pokreta zgloba kuka, posebno prilikom unutrašnje rotacije kuka
Može se pomešati sa napetošću hamstringa (zadnje lože), međutim neće biti oblasti u zadnjoj loži koja će biti napeta na dodir.
Postoje jednostavne metode dijagnostikovanja i tretmana piriformisa koje terapeut kliničke masaže uz uzimanje u obzir gore navedenog može izvršiti i uspešno tretirati. Pored terapije neophodno je da pacijent sam radi na jačanju glutealnih mišića i istezanju piriformisa.

Comments

comments