Najčešća pitanja

Ne, terapije nisu bolne i strogo je zabranjena upotreba velike fizičke sile jer bi time samo pogoršali već postojeće loše stanje! Ove tretmane treba razlikovati od relaks masaže jer su manje prijatni, ali nikako bolni i invazivni.

Tri terapije u proseku.

  • Prva – potrebno je pozicionirati (namestiti) sve zglobove
  • Druga – kontrola zglobova i tretiranje mišića, vezivnog tkiva i cirkulatornog sistema
  • Treća – kontrola rada terapeuta i savet pacijentu u vezi vežbanja (da bi održao novonastalo dobro stanje).

Kontrola za tri meseca.

To je osnovni stav osteoterapijae – tri terapije, međutim ukoliko stanje nije idealno, onda se osoba tretira sve dok se svi zglobovi ne nameste i ne ostanu na mestu, pa onda tretiramo mišiće, i na kraju vežbe.

Između dve terapije je potrebno napraviti razmak 7-10 dana. Tok ozdravljenja i potrebe za sledećom terapijom ne određuje pacijent nego dijagnostika koju terapeut uradi i na osnovu njegove procene.

Od suštinske je važnosti obratiti se terapeutu na vreme, jer najbolja je preventiva. Biće potrebno manje terapija, brži će biti oporavak, a takođe će se osoba brže osloboditi bolova. Što se tiče osoba koje dođu sa problemom koji duže traje i traže od terapeuta da ih odmah izleči, nek imaju na umu da terapeut nema magični štapić i da ne može ubrzati tok ozdravljenja. Možemo upucati lek pacijentu u usta, opet neće brže ozdraviti.

Terapija otklanja prepreke za samoozdravljenje organizma. Prepreke mogu brzo da se otklone ali rok ozdravljenja ne može se predvideti.

72 h nakon tretmana je nestabilno stanje organizma, telo se prilagođava, leči se. Odmarati, šetati, ne sedeti i ne voziti dugo, izbegavati velika opterećenja, izbegavati trčanje, skakanje, nošenje tereta…

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,

Kiropraktika, rehabilitacija, elektroterapija, fizikalna medicina, kineziterapija, lumboishialgija, vrtoglavice, glavobolja, discus herniae,